Guestbook for boonhod.50megs.com
Name:tummu
Email:tummu51{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
sphuburi
Comments:
October 9, 2014 04:36:15 (GMT Time)Name:Thitirat
Email:chutharatk{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:Like every cloumn.
March 28, 2014 06:20:58 (GMT Time)Name:มงคล สุแสงรัตน์
Email:thaihua22{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Phuket
Comments:สวัสดีครับ.. เป็นแฟน(หนังสือ)คุณมานานมากเกือบ 20 ปีเห็นจะได้ เพิ่งเจอ wab ของคุณ (ไม่น่าเชื่อ)
January 7, 2014 11:50:40 (GMT Time)Name:กิตติสาร สีมีแสง
Email:tanaipop{at}hotmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Nakhonratchasima,Thailand.
Comments:ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งที่ คุณบ๊อบ บุญหด ได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงนะครับ จากแฟนคลับฟุดฟิดฟอไฟ
November 6, 2013 11:31:37 (GMT Time)Name:กิตติสาร สีมีแสง
Email:tanaipop{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nakhonratchasima,Thailand.
Comments:ยืนยันมาร่วมงาน
November 5, 2013 02:26:45 (GMT Time)Name:Ms.Chanchira Hongto
Email:symsym11{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:thank you to help me improve my english
September 25, 2013 07:55:21 (GMT Time)Name:Malee Sirithamrak
Email:msiri53{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:I would like to go to your meeting but didn't have postcard.
September 24, 2013 12:16:51 (GMT Time)Name:สุวิทย์ สุทธิจิระพันธ์
Email:ssuwit{at}gmail.com
HomePage:http://mydreaminabuja.blogspot.com
Where are
you from:
Lamphun, Thailand
Comments:ชอบมาก และอยากให้อยู่นานๆ ดีใจที่ทำเว็บไซต์ครับ น่าสนใจมากเลย
August 29, 2013 07:56:14 (GMT Time)Name:kitti sangsiri
Email:ksangsiri{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chonburi Thailand
Comments:¼ÁªÍºÍèÒ¹¤ÍÅÑÁ¹ì ¿Íä¿¿Ø´¿Ô´ Íѧ¡ÄÉÍàÁÃԡѹ¢Í§¤Ø³ºêͺ ºØ­Ë´ÁÒ¡ÍèÒ¹ÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡¤Ô´´ÙáÅéÇäÁèµÓè¡ÇèÒ ÂÕèÊÔº»Õ µÑé§áµèà»é¹µÓÃǨãËÁèæ ¨¹»Ñ¨¨ØºÑ¹à»ç¹µÓÃǨÁÒ¡ÇèÒ 25 »Õ ªÍº¤ÓáÊŧÁÒ¡ áÅФÇÒÁ
July 23, 2013 09:08:20 (GMT Time)Name:wasarat
Email:wasarat0{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
95 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
Comments:
July 11, 2013 06:53:39 (GMT Time)Name:นิราส
Email:totolidk{at}hotmail.com
HomePage:https://sites.google.com/site/carinfo999/
Where are
you from:
Comments:แวะมาเยี่ยม มาแนะนำการเลือกรถมือสองราคาถูกที่ไม่โดนหลอกมาฝาก^^
June 7, 2013 19:59:43 (GMT Time)Name:chalerm
Email:kc1325{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
February 9, 2013 23:43:51 (GMT Time)Name:chotika pichaiyutthakit
Email:bb_chotika{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok Thailand
Comments:อยากได้หนังสือฟุดฟิตฟไฟเล่ม1-2ค่ะ จะผลิตเพิ่มไหมค่ะ เห็นในคอลัมฉบับวันที่13พฤศจิกายน 2555 บอกว่าหมดเกลี้ยงเลย
November 12, 2012 23:47:04 (GMT Time)Name:teecsd1
Email:teecsd1{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments: I like your column in daylinews .
October 3, 2012 11:27:31 (GMT Time)Name:Bhurichai
Email:bhurimay{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:Whenever I read "Daily News",the first thing that I read is Faw Fai Fut Fit column.
October 2, 2012 07:51:52 (GMT Time)Name:warat neewbubpa
Email:neew_ratwa{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:No comment ! Just to say "Supperb"
September 2, 2012 11:14:10 (GMT Time)Name:Kaisee Pibunkijsakun
Email:kaisee{at}oeg.th.com
HomePage:http://
Where are
you from:
AYutthaya
Comments:Thanks a lot for your excellent English teaching
August 8, 2012 01:08:48 (GMT Time)Name:นุพงษ์ โบราณ
Email:DJboran{at}hotmail.co.th
HomePage:http://
Where are
you from:
จังหวัดเพชรบุรี
Comments:อยากติดตามอาจารย์ให้ใกล้ชิดกว่านี้..แต่ไม่ทราบช่องทาง..เช่น twitter - facebook เป็นต้น (ผมยังใหม่มากในเรื่อง IT - TECHNOLOGY ขอคำแนะนำ
August 6, 2012 09:09:37 (GMT Time)Name:Mr.Chaiwat Wasuttamarat
Email:cwtx{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bkk thailand
Comments:
July 10, 2012 23:55:02 (GMT Time)Name:mr.chotichai boonyanichayakul
Email:jcisen43436{at}gmail.com
HomePage:http://www.jci.cc
Where are
you from:
nonthaburi
Comments:it is good for me to open your website i intend to buy your works soon
June 16, 2012 08:43:26 (GMT Time)Name:mr.chotichai boonyanichayakul
Email:jcisen43436{at}gmail.com
HomePage:http://www.jci.cc
Where are
you from:
nonthaburi
Comments:it is good for me to open your website i intend to buy your works soon
June 16, 2012 08:42:03 (GMT Time)Name:pirom
Email:pirom92{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:Like
May 29, 2012 07:22:51 (GMT Time)Name:Global Squatter
Email:globalsquatter{at}yahoo.com
HomePage:http://globalsquatter.wordpress.com
Where are
you from:
The States via Thailand
Comments:Arjan Boonhod ka, Your blogs and columns are awesome! Look forward to buying and reading your books next time I'm in town. BTW, please update "My Cool Friends" links on your blobspot site. Some of which are outdated. Please keep up the great work ka! GS
May 23, 2012 20:57:09 (GMT Time)Name:นายจารึก วิวัฒนาพันธุ์
Email:jareuk.w{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
KORAT THAILAND
Comments:สวัสดีครับ ผมส่งธณาณัติ เพื่อสั่งซื้อหนังสือทั้งชุดพร้อม cd ถ้าได้รับเอกสารแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย ขอบตุณครับ จารึก วิวัฒนาพันธุ์
May 18, 2012 12:19:37 (GMT Time)Name:noppawan
Email:leechee9{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
supanburi
Comments:like
February 16, 2012 20:07:45 (GMT Time)Name:Khomsun Kanjanarut
Email:khomsun.kanjanarut{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok - Thailand
Comments:I'm one of your fans. Reading your Column on Daily News Newspaper.
February 5, 2012 23:31:57 (GMT Time)Name:Peter Belmas
Email:peternoi{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
USA
Comments:Expats now living in Kosum Phisai, Thailand.
February 5, 2012 01:57:09 (GMT Time)Name:Theerachai Satchanon
Email:Theerachai.satchanon{at}Gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok, Thailand
Comments:I like your column in Dailynews a lot
January 11, 2012 09:47:21 (GMT Time)Name:Kittiphol M.
Email:kittiphol001{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ¼ÁáÇÐà¢éÒÁÒ·Ñ¡·ÒÂÍÒ¨ÒÃÂì¹Ð¤ÃѺ à¤ÂàÃÕ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂìÊÁÑ 10 ¡ÇèÒ»Õ·ÕèáÅéÇ ÍÒ¨ÒÃÂìä»Ê͹ ». â· ÊÒ¢Ò¡ÒÃá»Å·Õè Á. ÃÒÁÏ ¼ÁáÅÐà¾×è͹ æ Âѧä´éÁÕâÍ¡ÒÊä»Ãéͧ¤ÒÃÒâÍà¡Ð¡Ñ¹ 1 ˹ ¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂì&
December 13, 2011 07:57:26 (GMT Time)Name:Samrit
Email:Sammorhymes{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nakornpathom
Comments:ผมเป็นแฟนคอลัมน์มาเกือบ 20 ปี แต่ห่างหายไปพักใหญ่ ดีใจที่ได้มาเจอกันอีกบน website ครับ ขอให้คุณบ็อบเขียนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่านสนุก และเป็นประโยชน์มากครับ :)
December 11, 2011 03:06:23 (GMT Time)Name:Sivanut Charoentad
Email:sivanut.ch{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:
November 23, 2011 08:26:48 (GMT Time)Name:Su-ras Pungkanonda
Email:Tan bright{at}q.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok,
Comments:I just known you're not Thai, my understood are wrong but I been your fan column long time ago since I was middle age, now I'm 60 years old. I would like to order your conversation book without CD how long the delivery will take time . I would to have it before October15,11 Is it possible, if yes what I can do...please tell me.
October 7, 2011 05:27:24 (GMT Time)Name:ธงชัย ศราวรณ์พงศ์
Email:thongtrans1{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:คุณบ๊อบครับ ผมเป็นแฟนหนังสือฟอไฟฟุดฟิดทั้ง 6 เล่ม ซื้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2009 เพิ่งอ่านจบเมื่อวานนี้เองครับ (29 กันยายน) เพราะไม่ค่อยมีเวลา (เหมือนคุณบ๊อบที่ไม่มีเวลารวมเล่มที่ 7,8,9......) สุดยอดมากครับ (They are really cool) วันนี้ผมมีประโยคภาษาอังกฤษที่ยาวมากและแปลยากมากมาถามคุณบ๊อบคือ ผมกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยและมีงานเปเปอร์เกี่ยวกับ Management ที่ต้องศึกษาแต่มีอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งยาวมากและแปลยากมากด้วยที่อยากรบกวนถามคุณบ๊อบ หวังว่าคงให้ความกรุณาผมนะครับ ผมจะถามผ่านอีเมล์ของคุณบ๊อบนะครับ
September 30, 2011 05:09:47 (GMT Time)Name:Suthiwan Chaimuang
Email:kab_2515{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Phuprabatwittaya School, Udonthani
Comments:great! document
September 10, 2011 14:43:30 (GMT Time)Name:nattapong
Email:pass2nid{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Udonthani
Comments:I am interested your columns and also try to know or learn more about English.
August 19, 2011 06:44:57 (GMT Time)Name:nopparut
Email:nopparut.p{at}windowslive.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:no comment
August 3, 2011 09:25:26 (GMT Time)Name:wirat phooyardfar
Email:vincent_phu{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Buriram
Comments:เป็นเว็บที่ดีมากครับ ขอชื่นชมและขอสนับสนุน
August 2, 2011 01:38:12 (GMT Time)Name:Aoi Sri
Email:Goldgolf1970{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand-
Comments:
July 25, 2011 07:57:23 (GMT Time)Name:Phatcharin Bunchoei
Email:krupat7{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:I used to read yr column on newspaper and I want to order yr books. I hope that these books make me improve my eng. kop khun ka
July 25, 2011 06:03:27 (GMT Time)Name:Krataii
Email:Krataii_att{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:^,^
July 25, 2011 05:31:50 (GMT Time)Name:
Email:janya_n{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
July 20, 2011 14:23:22 (GMT Time)Name:Suwadee
Email:suwadeeken{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bkk
Comments:ชอบอ่านคอลัมน์คุณบ๊อบมาก ได้ความรู้แถมยังสนุกด้วยค่ะ
June 22, 2011 08:11:35 (GMT Time)Name:Mr. Gitti Nuntawong
Email:lawmaker4{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
I live in Roi-ed, Thailand.
Comments:There is cool to get more useful things here.
May 30, 2011 01:41:16 (GMT Time)Name:thongchai khunvadhana
Email:ycfang_jr{at}hotmail.co.th
HomePage:http://-
Where are
you from:
nontaburi,thailand
Comments:-
April 29, 2011 09:06:35 (GMT Time)Name:Suparerk Sankhariksha
Email:suparerk_s{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Cambodia
Comments:¢Í¢Íº¤Ø³·Õè¼Ùéà¢Õ¹ä´éàÊÕÂÊÅÐàÇÅÒà¾×èÍãËé¤ÇÒÁÃÙéÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·Õè¶Ù¡µéͧá¡è¼ÙéÍ×è¹â´ÂäÁè¤Ô´ÁÙŤèÒ ¢Íà»ç¹áçã¨ãËé¼Ùéà¢Õ¹·Ó§Ò¹¹ÕéµèÍä» ¤ÇÒÁ´Õ·Õè¼Ùéà¢Õ¹ä´é·Ó ¢ÍãËé¼Ùéà¢Õ¹áÅ
March 11, 2011 06:48:38 (GMT Time)Name:POI
Email:aliquot_poiiz{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
กทม
Comments:ช่วงนี้สภาพอาการแปรปรวน ภัยธรรมชาติบ้านเราก็ทั้งร้อนแล้ง วันหนึ่งหลายฤดู หลายหน่วยงานคงต้องทำงานช่วยกันมากมั้ง ช่วงนี้ปิดเทอมน่าเป็นห่วงหลายครอบครัวที่พาเด็กไปเที่ยวทะเล เพราะไม่อยากให้เกิดโศกนาฎกรรมขึ้นเหมือนทุกปี ยังงัยน่าร้อน-แล้งอย่างนี้ผู้เขียนและทีมงานอย่าลืมดูแลตัวเองนะค่ะ
March 10, 2011 02:34:11 (GMT Time)Name:Manop Rodphaipuang
Email:manoptai{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
from Thailand
Comments: Very good sir.
February 8, 2011 14:49:30 (GMT Time)Name:thitiporn
Email:thitichi{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
February 4, 2011 11:52:58 (GMT Time)Name:Sucheera
Email:krit.samui{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
samui
Comments:
January 24, 2011 07:25:30 (GMT Time)Name:Sansinee Setapan
Email:ssetapan{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Sriracha, Cholburi, Thailand
Comments:I am very glad that my friend introduce me your website to improve my English. My Friend is Sireerat Bunnag, She was your student at RU for Master in Translation. Thank you for giving me useful knowledge ka.
January 7, 2011 03:31:19 (GMT Time)Name:เมฆินทร์
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
52/1 ต เหล่าหมี อ ดอนตาล จ มุกดาหาร
Comments:ผมอยากทราบเบอร์ของคุณเพื่อจะติดต่อคุณ เกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อหนังสือครับ
December 21, 2010 08:08:03 (GMT Time)Name:ä¾ÈÒÅ ÅÔ¢Ôµ»ÃÕªÒ¡ØÅ
Email:asiantrekker{at}yahoo.com
HomePage:http://www.facebook.com/event.php?eid=152991244748732
Where are
you from:
Thailand
Comments:·èÒ¹·Ùµ¤ÃѺ µéͧ¢ÍÍÀé·Õèãªéªèͧ·Ò§¹Õé㹡ÒõԴµèÍ·èÒ¹ ¼Á¢ÍÇÔ§Ç͹ãËé¼Ùéá·¹ä·Âã¹ÊË»ÃЪҪҵÔʹѺʹع¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÇèÒ ÇÔ¶Õ·Ò§à¾ÈáÅÐÍѵÅѡɳì·Ò§à¾È (sexual orientation and gender identity) à¢éÒä»ã¹ÁµÔÊË»ÃЪҪҵÔÇ
December 17, 2010 11:54:41 (GMT Time)Name:nong
Email:nongraja{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Rajanukul
Comments:Love your talent much!
December 1, 2010 09:20:46 (GMT Time)Name:Siriorn Luanghirun
Email:iamsiriorn{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok, Thailand.
Comments:I found your website thru your interviewing from VOA website. Thank you very much for your knowledge sharing in this website. (I added your website in my favorites already.)
December 1, 2010 08:40:13 (GMT Time)Name:Kittirat Kanchanawat
Email:woonyayo{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ºÒ§¡Í¡¹éÍ ¡Ãا෾Ï
Comments:ä´éÍèÒ¹¤ÍÅÑÁ¹ì¢Í§¤Ø³ºêͺÁÒ¹Ò¹áÅéǤèÐ áÅÐä´éÊÑ觫×éÍ˹ѧÊ×Í令ÃÑé§Ë¹Öè§áÅéÇ (µÑé§áµèµÍ¹·ÕèÂѧÃÇÁàÅèÁä´é 5 àÅèÁ) áÅéÇ¡çËèÒ§ËÒÂ仹ҹ ¨¹ÁÒä´éÍèÒ¹ãËÁè ¡çÃÙéÊÖ¡ÇèÒàËÁ×͹ä´é¡ÅѺÁÒà¨Í
November 2, 2010 07:18:28 (GMT Time)Name:วิรัตน์
Email:vincent_phu{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Surin Thailand
Comments:
October 6, 2010 06:21:29 (GMT Time)Name:ta
Email:tar_nanitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:It good. I like it
August 24, 2010 07:00:16 (GMT Time)Name:sam
Email:sammie5454{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:
August 17, 2010 00:46:56 (GMT Time)Name:KT
Email:
HomePage:http://www.facebook.com/people/Rita-Phand/100000286841768?ref=search
Where are
you from:
CA
Comments:áÇÐÁÒàÂÕèÂÁáÅÐËÒÍÐäÃÍèÒ¹¤èÒ
August 13, 2010 00:22:36 (GMT Time)Name:ภาสินี ศากยวงศ์
Email:pasinee9{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
นิวยอร์ก
Comments:ชอบเพลง "ฝน"มากเลย เศร้า ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร ฟังแล้วอยากร้องไห้
July 31, 2010 17:28:54 (GMT Time)Name:auandd
Email:greenhearteffect{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
เมืองไทย
Comments:ขอบคุณที่ให้ความรู้เป็นทานค่ะ
July 20, 2010 17:36:40 (GMT Time)Name:leng
Email:leng_1170{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:^^€
July 20, 2010 13:33:01 (GMT Time)Name:nanitra layug
Email:tar_nanitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:this is good I love it
July 20, 2010 08:52:36 (GMT Time)Name:nanitra layug
Email:tar_nanitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:เป็นแฟนฟอไฟฟุดฟิด มานานมาก ตั้งใจว่าจะอุดหนุดแต่ก็ไม่ได้ซื้อสักที (กะว่าเขียนถึงคุณเสร็จจะไปโอนเงินให้คะ) เป็นกำลังใจให้คะ ทำต่อไปนะคะ...สู้ สู้
July 20, 2010 08:49:35 (GMT Time)Name:Patsinee
Email:u.patsinee{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Kanchanaburi
Comments:
June 30, 2010 17:05:09 (GMT Time)Name:supairee
Email:supairee555{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:hello!
June 29, 2010 12:32:10 (GMT Time)Name:::anYa::
Email:myapril.bc{at}gmail.com; c_sukaya@hotmail.com
HomePage:http://www.facebook.com/nooanya
Where are
you from:
Thailand; BC. Canada
Comments::: ขอบคุณสำหรับบทความ ความรู้ต่างๆที่ แบ่งปัน เผยแพร่เป็นวิทยาทาน -- มีประโยชน์มากๆๆค่ะ :: หากพอมีเวลารบกวน update Blog บ่อยๆๆ..บ่อยกว่านี้ กว่าที่เป็นอยู่น่ะค่ะ..^__^.. :: ขออนุญาติ add นะคะ
May 18, 2010 19:47:10 (GMT Time)Name:Mr. Wirat Khumharn
Email:Boysawasdee19{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok , Thailand.
Comments:
May 18, 2010 04:05:48 (GMT Time)Name:Alongkorn
Email:laowalon{at}yahoo.co.th
HomePage:http://
Where are
you from:
Washington D.C.
Comments:ชอบคอลัมน์นี้มากและเป็นแฟนมานานแล้วครับ ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
May 12, 2010 20:46:14 (GMT Time)Name:นายณฐกร อัตเนตร์
Email:natakorn_bhaesaj{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
820 หมู่6 ร้านอู่ทองเภสัช ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
Comments:ผมอ่านคอลัมน์ฟอไฟฟุดฟิด ได้ความรู้ภาษาอังกฤามากๆครับ ขอเป็นกำลังใจในการเีขียนบทความครับ
March 31, 2010 07:03:01 (GMT Time)Name:peeda101
Email:toda101{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok Thailand
Comments:เป็นแฟนเก่ามากๆสมัยดึกดำบรรพ์ ชอบแนวการเขียน เลยตามมาอ่านที่นี่เพิ่ม ขอบคุณหลายๆ
March 17, 2010 07:11:47 (GMT Time)Name:Krisanaporn
Email:kris_tu{at}hotmail.com
HomePage:http://boonhod.50megs,com
Where are
you from:
Bangkok
Comments:
March 16, 2010 14:38:27 (GMT Time)Name:DJFiat
Email:fiatkickass{at}yahoo.com
HomePage:http://www.facebook.com/fiatdj
Where are
you from:
Thailand
Comments:ÊÇÑÊ´Õ P'Bob¤ÃѺ ¼Áª×èÍ Fiat ¤ÃѺ¼Áà»ç¹á¿¹¤ÍÅÑÁ¹ì¾ÕèÁÒà»ç¹ÊÔº»ÕáÅéÇÁÑ駤Ѻ »Ñ¨¨ØºÑ¹¼Áà»ç¹´Õà¨/¾Ô¸Õ¡Ã·ÕÇÕ¤ÃѺ¾Õè ¼Á·Ó§Ò¹µÃ§¹ÕéÁÒä´éà¾ÃÒÐÇèÒä´éÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ·Ñé§æ·ÕèâµàÁ×ͧä·Â ÍÒÈÑ¢ÂѹÍ&
March 4, 2010 01:57:23 (GMT Time)Name:Bhattarawut
Email:herozero_t2003{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok Thailand
Comments:
January 19, 2010 07:31:08 (GMT Time)Name:Apple
Email:e_ple25{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:สวัสดีค่ะคุณบ๊อบ เจอ website คุณบ๊อบโดยบังเอิญจากการค้นหาคำศัพท์ Attorney General สนใจอยากสั่งซื้อหนังสือจังค่ะ ยังมีอยู่หรืเปล่าคะ ทั้งหกเล่มเลย :) แล้วก็รบกวนอยากถามคำศัพท์ US Secret Service ค่ะ พอดีแปลงานอยู่และมีคำนี้น่ะค่ะ เข้าไปดูเว็บไซต์ของเขามา http://www.secretservice.gov/opportunities_agent.shtml เห็นเขารับสมัครงานตำแหน่ง special agents งานหลักคืออารักขาประธานาธิบดีและครอบครัว แล้วก็สืบสวนสอบสวนด้วย ซึ่งตรงกับเนื้อหาที่แปลอยู่พอดี เมื่อเขาใช้คำว่า Secret Service agents ถ้าแปลจาก special agents ก็น่าจะใช้ว่า "เจ้าหน้าที่พิเศษ" แต่ที่เห็นเยอะก็ "เจ้าหน้าที่ตำรวจลับ" -- แต่เขาเป็นตำรวจหรือเปล่าคะ??? ไม่แน่ใจว่าควรแปลว่าอะไรดี ถ้ามีเวลารบกวนช่วยแถลงไขหน่อยนะคะ ขอบคุณๆ มากค่ะ Happy New Year ค่ะ
January 10, 2010 17:03:38 (GMT Time)Name:Chamnan Yajai
Email:cham_stamptoon{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Manager's office Dhewee Park 144/43,Moo 3, Bangsaray,Sattahip,Chonburi 20250 i
Comments:Yord Yiam Khrab
October 27, 2009 01:58:03 (GMT Time)Name:Mr.Apichai Benjulamard
Email:apibenjulamard{at}hotmail.com
HomePage:http://-
Where are
you from:
Sungaikolok Dist. Narathiwat Prov.
Comments:รู้จักwebsiteนี้จากคอลัมน์ฟอไฟฟุฟิด นสพ.เดลินิวส์ เลยลองมาแวะเยี่ยม ปรากฎว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ขอชื่นชมท่านเป็นอย่างยิ่งที่กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ อภิชัย เบ็ญจุฬามาศ จาก...สามจังหวัดชายแดนใต้
October 21, 2009 12:10:41 (GMT Time)Name:than vakom
Email:vakom8than{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
samutprakan
Comments:Your English is excellent indeed! If I have questions about English words, phrases or grammar, can you spare a few minutes to answer thru my email or do I have to read Daily News to find answers? Thank you.
October 14, 2009 08:19:49 (GMT Time)Name:pronpen
Email:kabomkalad{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูพูดเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆ และได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาหนูต้องทำยังไงบ้างค๊ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
October 5, 2009 13:54:29 (GMT Time)Name:pronpen
Email:kabomkalad{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:good
October 5, 2009 13:49:09 (GMT Time)Name:nanitra
Email:tar_nanitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
nontraburi
Comments:good job
October 2, 2009 15:54:13 (GMT Time)Name:หมอเปี๊ยก
Email:drchaiwat{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:By the way ใช้ต่างหรือเหมือนกับ however, anyway, nevertheless, in any case และแปลเป็นไทย ว่าอะไรดีครับ เหมือนเคยเขียนไปแล้ว แต่หาไม่เจอครับ เลยถามซ้ำครับ
August 18, 2009 01:46:35 (GMT Time)Name:Samrit Thuwaruungrueng
Email:sammorhymes{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:
July 20, 2009 09:12:42 (GMT Time)Name:B.Schuld
Email:amaraluck{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
USA
Comments:Hi Khun Bob, I'm Thai live in America for 4 years. I found your column in Deli News (online) and I love to read it. Please suggest how can I order your 6 books plus CD and how can I pay you from here (USA)? Thanks
June 25, 2009 01:17:36 (GMT Time)Name:u-sa wichit-hong
Email:usa094{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
sattahip chonburi
Comments:
June 23, 2009 02:14:17 (GMT Time)Name:อำนวย หิรัญสาลี
Email:leenuay{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
กรมศุลกากร
Comments:คุณบ๊อบ เขียนได้ลำเลิศทั้งภาษาอังกฤษและให้เสียงภาษาไทยใกล้เคียงที่สุด ผมหมายถึงคุณบ๊อบภาษาไทยแตกฉานด้วยอ่านทีไรทึ่งทุกทีครับ
June 20, 2009 23:50:49 (GMT Time)Name:กมล
Email:kamon3172{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
แฟนคอลัมน์จากเดลินิวส์ครับ
Comments:สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยม แล้วนะครับ
June 1, 2009 11:35:03 (GMT Time)Name:Santi Ho
Email:hosanti99{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Pravet, Bangkok
Comments:ติดตามอ่านคอลัมน์ของคุณบ๊อบมานานมาก เพราะชอบ ได้ความรู้ด้านภาษาฝรั่งมากมาย
May 26, 2009 01:58:18 (GMT Time)Name:Dr, Mike
Email:pmikepower{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
BKK
Comments:Thanks for your contribution to Thai student, Best regards, Dr. Mike
May 14, 2009 12:35:22 (GMT Time)Name:teerapong
Email:teerapong_pw{at}hotmail.com
HomePage:http://www.cobad.multiply.com
Where are
you from:
bangkok
Comments:เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่ให้วิทยาทานกับคนอื่น
May 7, 2009 05:23:23 (GMT Time)Name:daungkamol
Email:lavender_bmw{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
chiangmai
Comments: this website is great.นี่เป็นเว็บฯ ที่ดีนะ i hope you will live with me forever หวังว่าจะอยู่กับเราไปนานๆ (ถูกไม่ถูกไม่รู้นะค่ะ มือใหม่มากค่ะ) สอนให้เรารู้ศัพท์หลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
May 2, 2009 09:16:36 (GMT Time)Name:ç¤ì
Email:guesthouse_tr{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ÊØ⢷ÑÂ
Comments:áÇÐà¢éÒÁÒàÂÕèÂÁªÁ¤ÃѺ à»ç¹á¿¹¤ÍÅÑÁ¹ìÁÒ¹Ò¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ¢Í͹حҵ µÔ ¹Ô´¹Ð¤ÃѺ ¤×͵ÑÇ˹ѧÊ×ͤÒ͹¢éÒ§àÅç¡ÊÓËÃѺ¡ÒÃÍèÒ¹ ªèÇÂá¡éãËé´éǤÃѺ à¾ÃÒÐÍèÒ¹¹Ò¹æáÅéǶʹã¨
April 29, 2009 02:10:45 (GMT Time)Name:jija
Email:ja_sawaddee_ka{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:อ่านภาษาอังกฤษของคุณบ๊อบแล้วดีมากเลยค่ะ รู้สึกได้ว่าคุณบ๊อบมีความรู้รอบตัวสูงทีเดียว และภาษาไทยที่เขียนประกอบคำอ่านภาษาอังกฤษก็ทำให้ได้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงสำเนียงฝรั่งด้วย ขอชื่นชมจากใจจริงค่ะ
April 28, 2009 03:45:58 (GMT Time)Name:Suparerk Sankhariksha
Email:suparerk_s{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:Your web can help other and me get more English practice. Especially who like to study English by themselves
April 23, 2009 06:12:06 (GMT Time)Name:nicety
Email:nicety_first{at}msn.com
HomePage:http://innicety.hi5.com
Where are
you from:
bangkok
Comments:verry good
April 15, 2009 11:25:01 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
April 10, 2009 07:51:47 (GMT Time)Name:kridsada vitayajeakajorn
Email:kridsada_v{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok
Comments:very good
April 7, 2009 17:40:55 (GMT Time)Name:kant
Email:kant09{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ayutthaya
Comments:ชอบเพลงสโนว์ไวครับ
March 26, 2009 14:46:47 (GMT Time)Name:kant
Email:kant09{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ayutthaya
Comments:ชอบเพลงสโนว์ไวครับ
March 26, 2009 14:46:01 (GMT Time)Name:pakamas chantee
Email:Kan{at}0202
HomePage:http://
Where are
you from:
77/68 อาคาสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงทเทพ 10600
Comments:ชอบมากค่ะและสนใจที่จะเรียนภาษาไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่อหรือเปล่าค่ะ เห็นให้แต่เบอร์แฟ็กมาอย่างเดียว
March 26, 2009 11:24:27 (GMT Time)Name:sujitra thiengpreecha
Email:kru_sujitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkoknoi Bangkok
Comments:I'm a teacher. I can use this column to be useful for my student.
March 22, 2009 08:42:06 (GMT Time)Name:sujitra thiengpreecha
Email:kru_sujitra{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkoknoi Bangkok
Comments:I like syudying English
March 22, 2009 08:36:55 (GMT Time)Name:Alongkorn
Email:alongkor{at}most.go.th
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:ชอบคอลัมน์ของคุณมาก ติดตามมาโดยตลอต ขอเป้นกำลังใจให้เขียนต่อไปครับ
March 13, 2009 01:17:31 (GMT Time)Name:sirirat
Email:pwomen081{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:good idea
March 1, 2009 02:13:24 (GMT Time)Name:passakorn songdej
Email:passakorn.songdej{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok,thailand
Comments:You are candle of my life in developing good english langauge. I am your new fan club and will follow-up your works regularly.
August 26, 2008 04:47:42 (GMT Time)Name:pongsak
Email:pongsak-l-ak{at}hotmail.com
HomePage:/http://boonhod.50megs.com/
Where are
you from:
Nakhonpatom
Comments:jpztjT
August 19, 2008 01:32:07 (GMT Time)Name:CC Somjeed
Email:som_weangfa{at}hotmail.com
HomePage:http://konpeetale.hi5.com
Where are
you from:
Thailand
Comments:Hello..Mr. BoonHod^^ It was very nice to see your guestbook. i can get more knowlege about ur topics. Thank you so much for making me happy reading English..
August 14, 2008 15:18:07 (GMT Time)Name:
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
August 7, 2008 07:17:13 (GMT Time)Name:Metta
Email:met_slamsunk{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
DTC
Comments:it's good
June 16, 2008 03:58:02 (GMT Time)Name:Niwat Chantapak
Email:nes2547{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Working in Nigeria
Comments:Thanks a lot, Rich and Healthy.
June 3, 2008 12:12:16 (GMT Time)Name:Somkid Sriphan.
Email:ood_somkid{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangplee. Sumutprakarn.
Comments:
April 17, 2008 02:56:27 (GMT Time)Name:Dennapa Kansuwan
Email:naangfaa{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Monaco
Comments:เป็นครั้งแรกนะคะ ที่ได้เซ็นสมุดเยี่ยม ทั้งๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม คุณแดงก็บ่อย ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวของบ๊อบบุญหดเล่มล่าสุดด้วยค่ะ All the best ka!
March 27, 2008 17:30:53 (GMT Time)Name:chaleaw
Email:chleaw{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Korat Thailand
Comments:งานของคุณน่าสนใจมาก จะแนะนำนักศึกษาให้เข้ามาใช้
March 5, 2008 02:23:24 (GMT Time)Name:อำนวย หิรัญสาลี
Email:leenuay{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
กรมศุลกากร
Comments:
February 23, 2008 18:22:17 (GMT Time)Name:suchitra
Email:suchi_q{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok
Comments:wow
February 22, 2008 07:19:14 (GMT Time)Name:saksun pronsawat
Email:pspronsawat{at}yahoo.co.th
HomePage:http://
Where are
you from:
sakeaw
Comments:all so good.
February 10, 2008 05:16:39 (GMT Time)Name:คุณธนากร อรรถสิษฐ์
Email:tanasit2006{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:ขอเป็นแฟนคอลัมน์ด้วยคนนะครับ ชอบคอลัมน์ของคุณมากเห็นคุณบ็อบจากในรูปแล้วหล่อมากๆเท่าๆผมเลยครับ
February 8, 2008 08:59:31 (GMT Time)Name:PAM
Email:p_p_pawinee{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
BKK/THAILAND
Comments:I like your column very much and I hope to get more knowledges from it./Best regards
January 7, 2008 13:26:22 (GMT Time)Name:porntipa potranandana
Email:pporntipa{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bkk.
Comments:ช่วยส่งรูปภาพวันงานเปิดหนังสือให้ คุณอภิพัฒน์ (หนึ่ง) ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
January 2, 2008 03:06:39 (GMT Time)Name:paiboon bhark-atha
Email:thosawin{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:I would like to participate in your new coming out book at Galerie N, please provide me the detail of this event.
December 15, 2007 09:04:55 (GMT Time)Name:Mr.Ekkarin Pattaratanawadee
Email:ekkarin.fst{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Sapanmai, Bangkok
Comments:I would like to join the party for the opening the 6th For Fight Foot Fit.
December 11, 2007 17:09:23 (GMT Time)Name:Phakha Tap-o-pass
Email:phaakhaa_Thaam{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Kalasin
Comments:ผมชอบตรงที่มีวงเล็บคำอ่านภาษาอังกฤษนะครับ ขอบคุณ ผมอ่อนภาษาอังกฤษ แต่ก็ชอบอ่านคอลัมภ์ของคุณ คลายเครียดไปด้วย ได้คำอ่านที่ถูกต้องด้วย ภาษาอังกฤษจะยากระดับไหน แต่ถ้าวงเล็บคำอ่านแล้ว ความรู้สึกบอกว่า มันไม่ยากเลย
December 4, 2007 00:22:41 (GMT Time)Name:Bennjamas
Email:benjamas.klingler{at}gmx.de
HomePage:http://geocities.com/family_rasrikit/
Where are
you from:
Germany
Comments:wow! very good homepage
November 20, 2007 15:49:55 (GMT Time)Name:Chollada
Email:P.chollada{at}strapackthailand.co.th
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:
November 17, 2007 10:41:53 (GMT Time)Name:lalita itsarawiphat
Email:ploypat1{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
BANGBON BANGKOK
Comments:
November 14, 2007 04:17:36 (GMT Time)Name:Mam
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
BKK
Comments:Thank for good stuffs
November 9, 2007 01:44:29 (GMT Time)Name:Supasiny
Email:supasiny_s{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ อยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆๆค่ะ
November 7, 2007 01:29:09 (GMT Time)Name:นายธีระพงศ์
Email:thira51{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
chantavburi
Comments:อยากให้เขียนคำอ่านใน เดลินิวส์ เพื่อช่วยคนเรียนน้อยได้ออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษา
November 5, 2007 02:43:35 (GMT Time)Name:Team_A
Email:denwdk{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chatujak
Comments:
November 1, 2007 03:31:58 (GMT Time)Name:Chanya Swetsilp
Email:oilyokurt{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:I live in Sweden. great ,I love your columm.
October 30, 2007 21:18:51 (GMT Time)Name:wanida
Email:wanida2005{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
adams friendship wisconsin usa
Comments:Hi, my name is wanida. I have been in usa for 8 months.My english is not good and I should learn a lot of more. I would like to write to you in Thai but I don't have Thai keyboard here. I should have known your website before I came to usa. I really like your website.I like the way your write and explain things it is very useful . I wish my English would be excellent like you (I know it"s my day dream ha.. ha..). wanida....
October 23, 2007 20:21:37 (GMT Time)Name:Chinarat Hoesuksiri
Email:chinarath{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangsaphan Dist. Prachuabkirikhan Province
Comments:Your column is very good column ever I see.Love you!
October 16, 2007 06:15:08 (GMT Time)Name:Kittisak Maroengsit
Email:mkitisak{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nakornchaisri, Thailand
Comments:Thank you very much for your valuable knowledge sharing.
October 16, 2007 03:18:13 (GMT Time)Name:Songpone Chantarapan
Email:thaitroy{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Los Angeles , Ca
Comments:แดงครับ ผมว่าแดงเขียนได้ดีมาก บางเรื่องผมก็นำไปเผยแพร่ให้นักเรียนของผมได้รับรู้ ถ้ามีโอกาศคงจะได้เจอกันอีก พี่ทรงพนธ์
September 28, 2007 13:22:18 (GMT Time)Name:Sasithorn S.
Email:angei_kai{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:very interesting website, helps to learn more English language
September 27, 2007 08:42:10 (GMT Time)Name:Pumpin
Email:tayino_tagara{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chiang rai
Comments:ชอบอ่าน ฟอไฟฟุดฟิดมากๆค่ะ สนุกดี อธิบายง่าย เข้าใจเร็ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
September 26, 2007 05:33:18 (GMT Time)Name:Pumpin
Email:tayino_tagara{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chiang rai
Comments:ชอบอ่าน ฟอไฟฟุดฟิดมากๆค่ะ สนุกดี อธิบายง่าย เข้าใจเร็ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
September 26, 2007 05:33:28 (GMT Time)Name:pimolpan
Email:pimolpan.p{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:ยอดเยี่ยมมาก
September 25, 2007 08:48:45 (GMT Time)Name:marisa
Email:iammarisa{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok
Comments:
September 18, 2007 13:58:46 (GMT Time)Name:pepito
Email:chai699{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thailand
Comments:
September 18, 2007 09:13:01 (GMT Time)Name:panida
Email:panida{at}mmi.com.sg
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:อ่านคอลัมน์ "ฟอไฟฟุดฟิดอังกฤษอเมริกัน ของคุณบุญหด ทำให้ได้ update ภาษาอังกฤษ มากขึ้น ขอให้อยู่เช่นนี้ไปนานๆนะคะ
September 15, 2007 01:38:44 (GMT Time)Name:Nicha
Email:Nichapath{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Im Thai person but I liev in the UK.
Comments:Hi Kun Bob, I read your clumn many time I really like it. But my ENG is not to well. I like to read your ENG it make me learn more many word. I try to write comments you many time but I afraid because my ENG is not well. I knew you have a lots of your ENG books and have so many column too ummm make me want to buy your book when go back Thailand anyway do you know how I got this your website ? I look the news Daily News that why than I save it and read about you. I like you books and want me to keep it too.
September 14, 2007 23:10:12 (GMT Time)Name:
Email:rxz999{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
September 13, 2007 09:11:34 (GMT Time)Name:Chinarat Hoesuksiri
Email:chinarath{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Prachuabkhirikhan Province
Comments:I love your block and website very much because useful.
September 6, 2007 07:42:28 (GMT Time)Name:daranee yongyuen
Email:fengdns{at}ku.ac.th
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:very good
September 4, 2007 11:03:00 (GMT Time)Name:Anong Kheepanawattana
Email:Anong-mom{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Denchai Phrae
Comments:
September 1, 2007 04:08:09 (GMT Time)Name:Naowarat Sangkhamasanti
Email:iamrainy{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
I lives in Bangkok
Comments:ดิฉันเป็นแฟนคอลัมน์ของคุณบ๊อบมานานมาก ซื้อหนังสือของคุณ 5 เล่ม(พิมพ์ครั้งที่ 1 เลยนะ) ชอบมากๆ อ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบก้อไม่ออกเล่มต่อไปซักที พอรู้ว่าจะออกเล่มหกดีใจมากค่ะ
August 27, 2007 10:28:07 (GMT Time)Name:Warawoot
Email:warawoot2003{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
BKK
Comments:
August 24, 2007 03:42:39 (GMT Time)Name:SOMKID SRIPHAN
Email:ood_somkid{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
August 21, 2007 06:07:14 (GMT Time)Name:laddawan loungard
Email:rada2548{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bankkok
Comments:
August 21, 2007 02:10:03 (GMT Time)Name:laddawan loungard
Email:rada2538{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bankkok
Comments:
August 21, 2007 02:08:36 (GMT Time)Name:nutchawadee
Email:naughtlek_lek{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
BKK
Comments:
August 14, 2007 05:33:54 (GMT Time)Name:wanida naowaprateep
Email:wnaowateep{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
nakornpratom
Comments:I want to speak english very well. But now I am very weak in conversation.Thanks
August 10, 2007 03:15:42 (GMT Time)Name:ariya
Email:ariya{at}teacherathome.co.th
HomePage:http://www.teacherathome.co.th
Where are
you from:
Venus
Comments:FYI, our website has officially changed to http://www.teacherathome.co.th
August 5, 2007 15:00:38 (GMT Time)Name:¢Õ»¹ÒÇظ
Email:khiipanawuth{at}hotmial.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:yours columnand your website is very good for students and others. l like to reading it so much.
July 27, 2007 15:06:36 (GMT Time)Name:¢Õ»¹ÒÇظ
Email:khiipanawuth{at}hotmial.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:
July 27, 2007 14:59:41 (GMT Time)Name:somchai ruangpermpool
Email:somruang{at}tmc.nstda.or.th
HomePage:http://www.tmc.nstda.or.th
Where are
you from:
Comments:
July 23, 2007 10:08:27 (GMT Time)Name:อนิทร์พร ทับทิม
Email:pacificislandfilm{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ประเทศไทย / นนทบุรี
Comments:
July 23, 2007 08:36:04 (GMT Time)Name:Mr.supot petsalubkeaw
Email:pk_supot27{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok thailand
Comments:
July 19, 2007 03:12:09 (GMT Time)Name:Duljira Sukboonyasatit
Email:koohh{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
New Zealand
Comments:
July 17, 2007 00:50:07 (GMT Time)Name:พรทิพย์ เตชะสุวรรณา
Email:teporntip{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
จ.อุตรดิตถ์
Comments:ดิฉันติดตามอ่านรายการของคุณบ๊อบมานานกว่า15ปีแล้วค่ะ ชอบมากๆ หนังสือก็ฃื้อครบทุกเล่มแล้ว รวมทั้งCDด้วย ตอนนี้กำลังรอเล่ม 6 อยู่ อยากให้คุณบ๊อบออกหนังสือและCD มาให้มากๆกว่านี้ เพราะชอบแนวทางการสอนที่สนุก มีอารมณ์ขัน และเข้าใจง่าย แถมยังได้ความรู้หลายอย่างเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ ดิฉันเคยฃื้อหนังสือของคนอื่นก็ไม่เคยถูกใจเลยค่ะ(เลยเลิกฃื้อของคนอื่นแล้ว) ทุกวันนี้ก็รอชื้อแต่ของคุณบ๊อบอย่างเดียว อยากให้ทำเล่มหนาๆ ตั้งราคาสูงก็ได้ค่ะเพื่อจะได้อ่านให้จุใจ ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษของดิฉันดีขึ้นมากจนเพื่อนๆชม ก็ต้องบอกว่าได้จากการอ่านของอาจารย์บ๊อบนี่แหละค่ะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณบ๊อบมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ ขอให้คุณบ๊อบมึสุขภาพแข็งแรง และอยู่คู่เดลินิวส์ไปนานๆค่ะ
July 13, 2007 14:10:04 (GMT Time)Name:Saenmuk's Family
Email:psanmuk{at}hotmail.com
HomePage:http://www.spcom.co.th
Where are
you from:
Ubon Ratchathani,THAILAND
Comments:àÂÕèÂÁÁÒ¡¤ÃѺ ¤Ãͺ¤ÃÑÇàÃÒÍèÒ¹·Ñ駨ҡ·Ò§à´ÅÔ¹ÔÇÊì(à»ç¹ÊÁÒªÔ¡) áÅÐÍèÒ¹·Ò§àÇ» ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¤ÃѺ ·Ñé§ÊèǹµÑÇáÅÐà¾×èÍàÂÒǪ¹¢Í§ä·Â ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
July 10, 2007 04:06:20 (GMT Time)Name:rach
Email:r_jaru{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:
July 10, 2007 00:29:07 (GMT Time)Name:supattra hatthakhun
Email:hatthakij_tick{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok,
Comments:
July 9, 2007 10:46:48 (GMT Time)Name:Pantipa Kuakulkieat
Email:Mae-mind-min{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailands
Comments:
July 9, 2007 04:40:47 (GMT Time)Name:สนิท
Email:bhasdi_01{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chaiyapum Province
Comments:Great
July 8, 2007 16:50:02 (GMT Time)Name:prapuchong
Email:pranarat{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
hua-hin city.
Comments: like english much more. following.
July 7, 2007 10:46:31 (GMT Time)Name:kob
Email:songgot_k{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
thai
Comments:
July 7, 2007 05:13:34 (GMT Time)Name:yeen
Email:moo_kmutt{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:
July 7, 2007 04:36:58 (GMT Time)Name:chatree pornchanya
Email:chatree{at}ntc.ac.th
HomePage:http://
Where are
you from:
dailynews website
Comments:yours column is very good for students and others.
July 6, 2007 10:37:53 (GMT Time)Name:kotchakot
Email:meejung_lovely{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ratchaburi
Comments:555
July 5, 2007 12:02:33 (GMT Time)Name:Vassana Tiraputtichai
Email:oldy_dog_sweety{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chonburi
Comments:อ่านคอลัมน์ในนิตยสารมาตั้งแต่เรียนม.ปลายค่ะ ยังเคยเอาไปพูดเสียงตามสายที่โรงเรียนเลยค่ะ ดีจังที่มีความรู้ดีๆ ให้อ่านมากกว่าที่ลงในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ค่ะ(อ่านไม่จุใจ)
July 5, 2007 11:39:17 (GMT Time)Name:vichien
Email:pt_vichien{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
bangkok
Comments:
July 5, 2007 06:22:33 (GMT Time)Name:vichien
Email:pt_vichien{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:
July 5, 2007 06:21:28 (GMT Time)Name:Somsak Phantakhu
Email:somsak.ph{at}mea.or.th
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:สวัสดีครับ ผมเป็นแฟนคอลัมน์ของคุณมานานแล้วครับ ถ้ามีโอกาสก็จะรีบเปิดอ่านทันทีรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากคอลัมน์นี้มากจริงๆครับ ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ แต่ยังได้เรียนรู้การผูกประโยคภาษาไทยที่ดีอีกด้วย โอกาสนี้ผมจึงขอพรสิ่งศักด์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณมีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ นับถืออย่างสูง สมศักดิ์ พันธ์ตะคุ
July 5, 2007 05:31:51 (GMT Time)Name:Mr.Kriengkai Sengsai
Email:meeengineer{at}hotmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Samutprakarn, Thailand
Comments:
July 5, 2007 04:02:03 (GMT Time)Name:Chinarat Hoesuksiri
Email:chinarath{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
My office in Prachuabkhirikan Privice
Comments:I like your block very much because it is very useful. Thank you.
July 5, 2007 03:30:08 (GMT Time)Name:สุภาวดี
Email:supawadion{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Bangkok
Comments:
July 5, 2007 01:37:09 (GMT Time)Name:kanyakorn mepiwesom
Email:pennetty_m{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
239/18 Ardnarong Road
Comments:Klongtoei Bangkok 10110
July 5, 2007 01:35:43 (GMT Time)Name:สุทธิวรรณ
Email:sutthi_89{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
ratchaburi
Comments:อรรถประโยชน์มากมาย
July 4, 2007 06:01:59 (GMT Time)Name:Chuan Benya
Email:chuan.siam{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thailand
Comments:Good/ Very Good.
July 4, 2007 03:19:20 (GMT Time)Name:Suchanya
Email:suchanya63{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Yala
Comments:Your's culumn is good
July 3, 2007 15:21:34 (GMT Time)Name:PORNKANOK SUDSAWARD
Email:kanokwansu{at}kuiburifruit.co.th
HomePage:http://kuiburifruit.co.th
Where are
you from:
Ayuthaya, Thailand
Comments:-
July 3, 2007 07:13:31 (GMT Time)Name:Nipon
Email:khongchiam{at}hotmail.com
HomePage:http://-
Where are
you from:
The eastern most point of Thailand UBON
Comments:It is very good column.Before I read The daily news I always read your article. And most of all, I used to ordered pocket books from Khun Prapot Siwari Best reguards, Nipon Khongchiam Police station UBON
July 2, 2007 09:39:08 (GMT Time)Name:jip
Email:jipjoicy{at}YAHOO.COM
HomePage:http://
Where are
you from:
Phuket
Comments:It's great to found your website.
May 21, 2007 11:01:23 (GMT Time)Name:Wanweena T.
Email:jiwwie{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Thammasat University
Comments:^_^ Sawasdee ka P' Daeng I'm N Jiw+ na ka. Not sure whether or not you remember me. I was an internship student from Faculty of Political Science ,TU, 2 years ago in your Division (Economics Division)I went internship with Fai ka. Well, i just happened to see your website by chance and it is amazing to learn about your opinion and writing toward this website ka. ^_^ I'll come and learn from time to time naka. And if I have any questions regarding to English, would you mind recommending me sometimes? By the way, one more thing I'd like to tell you, now I'm working laew naka as a news researcher in NHK, Japanese TV ka. Last but not least, hope you have a good time working and healthy ka and please also pass my bes wish to everybody in the division for me naka^__^
February 28, 2007 09:51:30 (GMT Time)Name:J.J. JENNY J.
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
USA
Comments:HOW R U? HOPE U R VERY WELL. MISS U NA KA.
February 25, 2007 20:00:14 (GMT Time)Name:Max Kanjanawijit
Email:meccnme{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Los Angeles
Comments:great stuff. .
October 18, 2006 06:05:11 (GMT Time)